Curriculum Vitae


3a358488-c0d2-4dd6-868e-a47f186690ebpng


ERHVERVSERFARING

 Selvstændig virksomhed (2011-).

Krisepsykologisk Enhed, Neurocentret, Rigshospitalet (2004-2011).              

 Kompetencecenter for Affektive Lidelser (mani og depression), Psykiatrisk Center Rigshospitalet (2009-2010). 

 Finsencentret, Rigshospitalet (2003). 

Center for Psykiatrisk Forskning, Århus Universitetshospital, Risskov (2002-2003). 

Landsforeningen SINDs Psykologiske Rådgivning (2002). 

Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Odense Universitetshospital (2000-2002). 

 Klinisk Psykologisk Afdeling, Odense Universitetshospital (2000-2001). 

 Institut for Sygdomsforebyggelse (1999-2000).  

Beskikket af Videnskabsministeriet som censor i Psykologi (2010-) og fungerer som sådan ved Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Aalborg Universitet og Syddansk Universitet Odense. 

Opnået ydernummer (2013-) dvs. overenskomst med Sygesikringen i Region Hovedstaden (København S). 

 

UDDANNELSE 

2-årig uddannelse i Compassion Focused Therapy (3. generations kognitiv terapi) (2017). 

Specialistgodkendt i klinisk psykologi & psykotraumatologi af Dansk Psykolog Forening (2009). 

Organisationspsykologisk efteruddannelse i kognitiv teori og metode fra Dansk Psykolog Forening (2007). 

 Autorisation af Psykolognævnet under Socialministeriet (2003). 

Cand.psych. Københavns Universitet (1997-2000). 

BSc (Honours) Psychology. UCL (University College London), UK (1993-1996).  

Er certificeret i diverse psykologiske tests til brug i kliniske samt erhvervsmæssige sammenhænge. 

 

MEDLEMSKABER 

  Dansk Psykolog Forening 

 Selvstændige Psykologers Sektion 

  SAKT (Selskab for Adfærds - og Kognitiv Terapi) 

  Organisationspsykologisk Selskab i Dansk Psykolog Forening 

  Dansk Krise-og Katastrofepsykologisk Selskab (Selskab for Psykotraumatologi) 

  Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer 

  Dansk Psykolog Forenings Selskab for Psykologisk PsykiatriDP logo bl stortjpg

Medlem af Dansk Psykolog Forening