specialist1jpg


Jeg benytter psykologiske behandlingsformer, der har vist sig at have en dokumenteret effekt indenfor de problematikker, jeg beskæftiger mig med. Jeg har igennem mine 22 år som psykolog taget efteruddannelser, deltaget i kurser og konferencer samt modtaget supervision og egenterapi indenfor en bred vifte af retninger herunder kognitive adfærdsterapeutiske metoder, psykodynamisk og eksistentiel terapi samt narrative metoder og compassion fokuseret terapi (CFT). 


De områder jeg primært beskæftiger mig med er:


Private problemstillinger

 Depression

 Angstlidelser

Stress

•  Traumer

 Belastningsreaktioner/krisereaktioner 

Posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD)

 Sygdom eller dødsfald i familien

Længerevarende sygdomsforløb

 Akut opstået sygdom

 Pårørende til person med psykisk lidelse

 Udsættelse for vold, trusler om vold, røveri, ulykker, krig og katastrofer

Skilsmisse og andre livskriser


Arbejdsrelaterede problemstillinger

  Stress og udbrændthed

 Rådgivning  i forbindelse med sygefravær og tilbagevenden til arbejdet efter sygemelding

 Konflikter og samarbejdsproblemer 

 Psykisk arbejdsmiljø 

 Mobning og chikane

 Fyring og jobskifte 
 Krisehjælp i forbindelse med voldsomme hændelser på arbejdet


Målet med behandlingen

Ved akutte kriser vil målet med samtalerne for det meste være, at man bliver bedre rustet og styrket til at klare ens nuværende livssituation. I tilfælde af problemer, som man har haft i længere tid vil formålet med samtalerne oftest være at få en større viden omkring sig selv og sine måder at reagere og handle på i forskellige situationer samt udvikle mere hensigtsmæssige måder at håndtere sine problemer og livets udfordringer på. Det overordnede mål er, at man får en bedre trivsel og livskvalitet ved, at man på sigt bliver ”sin egen terapeut” og kan fastholde den bedring, man har opnået i forløbet og arbejde videre med den udvikling, som samtalerne har igangsat.


Hvordan foregår det

De første par samtaler er indledende samtaler, som primært fokuserer på at afdække din problemstilling. Disse giver dig mulighed for at fornemme, om du tror, at jeg er den rette til at hjælpe dig, samtidigt med at jeg har mulighed for at vurdere, om jeg kan hjælpe dig.

Generelt vil udgangspunktet for behandlingen oftest rette sig mod ens aktuelle situation. Herudover tages der højde for tidligere oplevelser og erfaringer, der kan have indflydelse på den aktuelle lidelse eller problemstilling.

I hvert enkelt tilfælde forsøger jeg at tilpasse mine metoder ud fra en konkret vurdering af, hvilken person jeg sidder overfor samt hvilke udfordringer, man ønsker hjælp til at håndtere. Det bedste udgangspunkt for et godt behandlingsforløb er en god alliance. Derfor tilstræber jeg at skabe en tryg atmosfære, hvor man oplever, at det man fortæller bliver behandlet ordentligt og respektfuldt.


Varigheden af behandlingen 

Varigheden af behandlingen varierer alt efter, hvilke problemer man kommer med, og hvad man ønsker. Nogle har brug for nogle få samtaler, mens andre har behov for et længerevarende forløb. 

For mange er det hjælpsomt at komme hyppigere i starten, mens der i slutningen af forløbet kan være længere intervaller imellem konsultationerne.


Viderehenvisning 

I tilfælde hvor jeg ikke har den fornødne kompetence eller vurderer, at der skal igangsættes behandling i et andet regi, vil jeg hurtigst muligt i kontakten gøre opmærksom herpå og hvis muligt være behjælpelig med at henvise til et andet behandlingstilbud.


Etik og tavshedspligt 

Jeg er medlem af Dansk Psykolog Forening og underlagt de etiske principper for nordiske psykologer samt Psykolognævnets love og regler.

Enhver henvendelse er omfattet af tavshedspligten.


Nancy Jacobsen
Cand.psych., autoriseret psykolog
Specialist i klinisk psykologi & psykotraumatologi

DP logo bl stortjpg

Medlem af Dansk Psykolog Forening