Behandling

specialist1jpg


Jeg benytter psykologiske behandlingsformer, der har vist sig at have en dokumenteret effekt inden for de problematikker, jeg beskæftiger mig med, herunder primært kognitive adfærdsterapeutiske metoder.  I de seneste år har jeg været inspireret af mindfulness og  Compassion Focused Therapy (CFT), som er tilgange, der hører til den nyeste udvikling inden for kognitiv adfærdsterapi. 


Personlige problemstillinger

 Depression

 Angstlidelser

Stress

Posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD)

 Sygdom eller dødsfald i familien

Længerevarende sygdomsforløb

 Akut opstået sygdom

 Psykisk sygdom i familien

 Udsættelse for vold, trusler om vold, overgreb, røveri, ulykker, krig og katastrofer

At være vidne til et andet menneskes traumatisering

Skilsmisse


Arbejdsrelaterede problemstillinger

 Stress

•  Omstrukturering

 Røveri, vold og trusler om vold på arbejdspladsen

•  Arbejdsulykker

  Mobning og chikane

•  Udbrændthed

•  Udmatningssyndrom

 Dårlig trivsel

•  Afskedigelse

•  Konflikter og samarbejdsproblemer


Målet med behandlingen

Ved akutte kriser vil målet med samtalerne for det meste være, at man bliver bedre rustet og styrket til at klare ens nuværende livssituation. I tilfælde af problemer, som man har haft i længere tid vil formålet med samtalerne oftest være at få en større viden omkring sig selv og sine måder at reagere og handle på i forskellige situationer samt udvikle mere hensigtsmæssige måder at håndtere sine problemer og livets udfordringer på. Det overordnede mål er, at man får en bedre trivsel og livskvalitet ved, at man på sigt bliver ”sin egen terapeut” og kan fastholde den bedring, man har opnået i forløbet og arbejde videre med den udvikling, som samtalerne har igangsat.

Hvordan foregår det

Generelt vil udgangspunktet for behandlingen oftest rette sig mod ens situation her og nu - herudover tages der højde for tidligere begivenheder, der kan have indflydelse på den aktuelle lidelse eller problemstilling.  

I hvert enkelt tilfælde forsøger jeg at tilpasse mine metoder ud fra en konkret vurdering af, hvilken person jeg sidder overfor samt hvilken problematik, der er tale om. - Og jeg tilstræber at skabe en tryg atmosfære, hvor man oplever, at det man fortæller bliver behandlet ordentligt og respektfuldt.

Varigheden af behandlingen 

Varigheden af behandlingen varierer alt efter, hvilke problemer man kommer med, og hvad man ønsker. Nogle har brug for nogle få samtaler, mens andre har behov for et længerevarende forløb. 

De første par samtaler er indledende samtaler, som primært fokuserer på at afdække din problemstilling.  

For mange er det hjælpsomt at komme hyppigere i starten, mens der i slutningen af forløbet kan være længere intervaller imellem konsultationerne.

Viderehenvisning 

I tilfælde hvor jeg ikke har den fornødne kompetence eller vurderer, at der skal igangsættes behandling i et andet regi, vil jeg hurtigst muligt i kontakten gøre opmærksom herpå og hvis muligt være behjælpelig med at henvise til et andet behandlingstilbud.

Etik og tavshedspligt 

Jeg er medlem af Dansk Psykolog Forening og underlagt de etiske principper for nordiske psykologer samt Psykolognævnets love og regler.

Enhver henvendelse er omfattet af tavshedspligten.


DP logo bl stortjpg

Medlem af Dansk Psykolog Forening