Jeg tilbyder psykologiske ydelser baseret på kerneværdierne: høj faglighed, tryghed og respekt.

Som specialistgodkendt i klinisk psykologi og psykotraumatologi har jeg ekspertise inden for sorg og kriser, traumer, stress, angst og depression. Herudover har jeg solid erfaring med det sundhedspsykologiske område, arbejds- og organisationspsykologi samt psykiatriske problemstillinger.

Jeg anvender den nyeste viden samt metoder, der har et solidt videnskabeligt grundlag og en dokumenteret effekt.  

Endvidere er jeg godkendt til at supervisere psykologer i forbindelse med videreuddannelse mod autorisation og specialistgodkendelse.

Klinikken er akkrediteret af Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) og lever hermed op til det nationale niveau for kvalitet, som er omfattet af Den Danske Kvalitetsmodel.

Du er velkommen til at kontakte mig for at høre nærmere.


Velkommen til

Nancy Jacobsen 


Nancy Jacobsen
Cand.psych., autoriseret psykolog
Specialist i klinisk psykologi & psykotraumatologi

DP logo bl stortjpg 

Medlem af Dansk Psykolog Forening