Jeg tilbyder psykologiske ydelser baseret på kerneværdierne: høj faglighed, tryghed og respekt.

Jeg er uddannet cand.psych. fra Københavns Universitet, autoriseret af Psykolognævnet og specialistgodkendt i klinisk psykologi og psykotraumatologi af Dansk Psykolog Forening. 

Endvidere er jeg godkendt til at supervisere psykologer i forbindelse med videreuddannelse mod autorisation og specialistgodkendelse.

Klinikken er akkrediteret af Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) og lever hermed op til det nationale niveau for kvalitet, som er omfattet af Den Danske Kvalitetsmodel. Dette betyder, at du kan være tryg ved, at der i klinikken føres god klinisk praksis i psykologbehandlingen.

Velkommen til

Nancy Jacobsen 

OBS. DER ER LUKKET FOR TILGANG AF NYE KLIENTER MED LÆGEHENVISNING/TILSKUD FRA DEN OFFENTLIGE SYGESIKRING.


Nancy Jacobsen
Cand.psych., autoriseret psykolog
Specialist i klinisk psykologi & psykotraumatologi

DP logo bl stortjpg 

Medlem af Dansk Psykolog Forening